โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.บ้านพะเยียวตาสุฯ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 66
ปฎิทินนับเวลาเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 66
รายงานการประเมินตนเองระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 66
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 66