โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 8 คน
ชื่อ-นามสกุล : บุปผา โพนทอง (เปิ้ล)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
อีเมล์ : bphonthong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นส.กัญญาณัฐ พอเงิน (แพร_ต๊อด)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : มึน
อีเมล์ : kks28573@khukhan.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิทักษ์ สากล (สาม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : Sakol2527@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วินัย ใจศรี (นัย)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : เด็ด
อีเมล์ : trudtrud@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อุกกฤษฎ์ สมร (ระโรส)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 56
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิรัช ใจศรี (รัก)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : wiruch.j@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัลลิยา กล้วยนิจ (หน่อย)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 56
อีเมล์ : Kanliya1234@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ พันธ์นา (ปุ๋ย)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 56
อีเมล์ : kks26045@khukhan.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม