โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ย. 63 เข้าค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5,ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละศึกษาเสื้อเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ