โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุรายเดือน 135
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.64 127
หน้าปกรูปเล่มหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ 126
e-budget ปี 64 126
e-budget ปีงบ 2563 125
e-budget รอบ 6 เดือน 126
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.06 KB 129
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 9830