โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร