โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ภาพกิจกรรม
วันนี้นักเรียนชั้น ป.5-6 มาร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ วิจัย วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรศที่ 21
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,14:07   อ่าน 1092 ครั้ง