โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชั้นปฐมวัย
มีจุดมุ่งหมายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานอย่างเหมาะสมกับวัย ทั้งยังได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เน้นให้เด็กได้รับพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2563,17:47   อ่าน 476 ครั้ง