โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
หมู่ที่ 2 บ้านพะเยียว  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ผู้บริหาร

นายศราวุธ วามะกัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/10/2020
ปรับปรุง 22/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 47658
Page Views 57935
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าใต้ กฤษณา ขุขันธ์ 045-660349
2 โรงเรียนบ้านสวัสดี กฤษณา ขุขันธ์
3 โรงเรียนบ้านกฤษณา กฤษณา ขุขันธ์
4 โรงเรียนบ้านโคกสูง กันทรารมย์ ขุขันธ์
5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กันทรารมย์ ขุขันธ์
6 โรงเรียนบ้านตาสุด จะกง ขุขันธ์
7 โรงเรียนบ้านปะอุง จะกง ขุขันธ์
8 โรงเรียนบ้านเค็ง จะกง ขุขันธ์ 045660366
9 โรงเรียนบ้านจะกง จะกง ขุขันธ์
10 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ดองกำเม็ด ขุขันธ์
11 โรงเรียนบ้านตรางสวาย ดองกำเม็ด ขุขันธ์
12 โรงเรียนบ้านกันจาน ดองกำเม็ด ขุขันธ์
13 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด ดองกำเม็ด ขุขันธ์
14 โรงเรียนบ้านกะกำ ตะเคียน ขุขันธ์
15 โรงเรียนบ้านบัวบก ตะเคียน ขุขันธ์
16 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตะเคียน ขุขันธ์ 0810630023
17 โรงเรียนบ้านตาอุด ตาอุด ขุขันธ์ 045922236
18 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว นิคมพัฒนา ขุขันธ์
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ นิคมพัฒนา ขุขันธ์
20 โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) นิคมพัฒนา ขุขันธ์ 045660373
21 โรงเรียนบ้านสกุล ปราสาท ขุขันธ์
22 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน ปราสาท ขุขันธ์
23 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ปราสาท ขุขันธ์
24 โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท ขุขันธ์ 0619535695
25 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ปราสาท ขุขันธ์
26 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ปราสาท ขุขันธ์
27 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ปราสาท ขุขันธ์
28 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ปรือใหญ่ ขุขันธ์
29 โรงเรียนบ้านมะขาม ปรือใหญ่ ขุขันธ์
30 โรงเรียนบ้านปรือคัน ปรือใหญ่ ขุขันธ์ 045660402
31 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 ปรือใหญ่ ขุขันธ์
32 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) ปรือใหญ่ ขุขันธ์
33 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ปรือใหญ่ ขุขันธ์
34 โรงเรียนบ้านหลัก ปรือใหญ่ ขุขันธ์
35 โรงเรียนบ้านจันลม ลมศักดิ์ ขุขันธ์ 0-4566-0362
36 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ ลมศักดิ์ ขุขันธ์
37 โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ลมศักดิ์ ขุขันธ์
38 โรงเรียนบ้านหนองกาด ลมศักดิ์ ขุขันธ์
39 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ศรีตระกูล ขุขันธ์
40 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ศรีตระกูล ขุขันธ์ 045660352
41 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง ศรีตระกูล ขุขันธ์
42 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ศรีตระกูล ขุขันธ์
43 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง ศรีสะอาด ขุขันธ์
44 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะอาด ขุขันธ์ 08-1068-5452
45 โรงเรียนบ้านเขวิก สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
46 โรงเรียนบ้านโพง สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
47 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ 08 6868 8282หรือ Email:banmhai@hotmail.co.th
48 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ 045-660347
49 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
50 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
51 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
52 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
53 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
54 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
55 โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง ขุขันธ์ 045-630669
56 โรงเรียนบ้านตรอย หนองฉลอง ขุขันธ์ 045660360
57 โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง ขุขันธ์ 045 660257
58 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) หัวเสือ ขุขันธ์
59 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา หัวเสือ ขุขันธ์
60 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม หัวเสือ ขุขันธ์
61 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ หัวเสือ ขุขันธ์
62 โรงเรียนบ้านหัวเสือ หัวเสือ ขุขันธ์
63 โรงเรียนบ้านแทรง ห้วยสำราญ ขุขันธ์ 0817605284
64 โรงเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ห้วยสำราญ ขุขันธ์ 061-8954164
65 โรงเรียนบ้านนาก๊อก ห้วยสำราญ ขุขันธ์
66 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ห้วยสำราญ ขุขันธ์
67 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ห้วยเหนือ ขุขันธ์
68 โรงเรียนบ้านเรียม ห้วยเหนือ ขุขันธ์
69 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ห้วยเหนือ ขุขันธ์
70 โรงเรียนขุขันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์
71 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) ห้วยเหนือ ขุขันธ์
72 โรงเรียนวัดเขียน ห้วยเหนือ ขุขันธ์
73 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) ห้วยเหนือ ขุขันธ์
74 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ห้วยเหนือ ขุขันธ์
75 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ห้วยเหนือ ขุขันธ์
76 โรงเรียนบ้านตาดม ห้วยใต้ ขุขันธ์
77 โรงเรียนบ้านแขว ห้วยใต้ ขุขันธ์
78 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน ห้วยใต้ ขุขันธ์
79 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ห้วยใต้ ขุขันธ์
80 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา โคกเพชร ขุขันธ์
81 โรงเรียนบ้านโคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ์
82 โรงเรียนบ้านเสลา โคกเพชร ขุขันธ์
83 โรงเรียนบ้านระกา โคกเพชร ขุขันธ์
84 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก โคกเพชร ขุขันธ์
85 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โคกเพชร ขุขันธ์
86 โรงเรียนบ้านหนองคล้า โสน ขุขันธ์ 045 969 196
87 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) โสน ขุขันธ์
88 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 โสน ขุขันธ์
89 โรงเรียนบ้านโสน โสน ขุขันธ์
90 โรงเรียนบ้านสวาย โสน ขุขันธ์
91 โรงเรียนบ้านคำเผีอ โสน ขุขันธ์
92 โรงเรียนบ้านอาวอย โสน ขุขันธ์
93 โรงเรียนบ้านอังกุล ใจดี ขุขันธ์
94 โรงเรียนบ้านทะลอก ใจดี ขุขันธ์ -
95 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37) ใจดี ขุขันธ์
96 โรงเรียนบ้านใจดี ใจดี ขุขันธ์ -
97 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง กู่ ปรางค์กู่
98 โรงเรียนบ้านพอก กู่ ปรางค์กู่
99 โรงเรียนบ้านกะดึ กู่ ปรางค์กู่
100 โรงเรียนบ้านไฮน้อย กู่ ปรางค์กู่
101 โรงเรียนบ้านสามขา กู่ ปรางค์กู่
102 โรงเรียนบ้านหว้า กู่ ปรางค์กู่ -
103 โรงเรียนบ้านกู่ กู่ ปรางค์กู่
104 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ กู่ ปรางค์กู่ 045615217
105 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง ดู่ ปรางค์กู่
106 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย ดู่ ปรางค์กู่
107 โรงเรียนบ้านดู่ ดู่ ปรางค์กู่ 045-660330
108 โรงเรียนหนองคูวิทยา ดู่ ปรางค์กู่
109 โรงเรียนหนองแวง ดู่ ปรางค์กู่
110 โรงเรียนบ้านตูม ตูม ปรางค์กู่
111 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ ตูม ปรางค์กู่ 081-9996801
112 โรงเรียนบ้านขี้นาค ตูม ปรางค์กู่
113 โรงเรียนตูมวิทยา ตูม ปรางค์กู่
114 โรงเรียนบ้านตะเภา ตูม ปรางค์กู่ 045-969303
115 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง พิมาย ปรางค์กู่
116 โรงเรียนปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่
117 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่ 045697076
118 โรงเรียนบ้านสนาย พิมาย ปรางค์กู่
119 โรงเรียนบ้านโป่ง พิมายเหนือ ปรางค์กู่ 08-01647833
120 โรงเรียนบ้านไฮ พิมายเหนือ ปรางค์กู่ 0634956956
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี พิมายเหนือ ปรางค์กู่
122 โรงเรียนบ้านเหล็ก พิมายเหนือ ปรางค์กู่
123 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง พิมายเหนือ ปรางค์กู่
124 โรงเรียนบ้านสมอ สมอ ปรางค์กู่
125 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สมอ ปรางค์กู่
126 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท สมอ ปรางค์กู่
127 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน สมอ ปรางค์กู่
128 โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน สมอ ปรางค์กู่
129 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สมอ ปรางค์กู่
130 โรงเรียนบ้านขามทับขอน สวาย ปรางค์กู่
131 โรงเรียนบ้านสวายสนิท สวาย ปรางค์กู่
132 โรงเรียนสวายพิทยาคม สวาย ปรางค์กู่
133 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง สวาย ปรางค์กู่
134 โรงเรียนบ้านขอนแต้ สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
135 โรงเรียนบ้านตาเปียง สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
136 โรงเรียนบ้านไฮเลิง สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
137 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
138 โรงเรียนบ้านหว้าน สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ 0813897567
139 โรงเรียนบ้านกำแมด หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
140 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
141 โรงเรียนบ้านศาลา หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ 045-697500
142 โรงเรียนบ้านบ่อ หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ 0800492889
143 โรงเรียนบ้านมัดกา หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
144 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
145 โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
146 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ โพธิ์ศรี ปรางค์กู่
147 โรงเรียนบ้านกอกหวาน โพธิ์ศรี ปรางค์กู่
148 โรงเรียนบ้านนาวา โพธิ์ศรี ปรางค์กู่
149 โรงเรียนบ้านจำปานวง ดงรัก ภูสิงห์
150 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์
151 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ดงรัก ภูสิงห์
152 โรงเรียนบ้านตาโสม ตะเคียนราม ภูสิงห์
153 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตะเคียนราม ภูสิงห์
154 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) ละลม ภูสิงห์
155 โรงเรียนละลมวิทยา ละลม ภูสิงห์
156 โรงเรียนบ้านละลม ละลม ภูสิงห์
157 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ละลม ภูสิงห์ 045-660127
158 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ละลม ภูสิงห์
159 โรงเรียนบ้านทำนบ ห้วยตามอญ ภูสิงห์
160 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ห้วยตามอญ ภูสิงห์ 0615582882
161 โรงเรียนบ้านพนมชัย ห้วยตามอญ ภูสิงห์
162 โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร ห้วยตามอญ ภูสิงห์
163 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
164 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ 0862480299
165 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
166 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
167 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
168 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
169 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว โคกตาล ภูสิงห์
170 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ โคกตาล ภูสิงห์
171 โรงเรียนบ้านศาลา โคกตาล ภูสิงห์ 045660171
172 โรงเรียนบ้านโคกตาล โคกตาล ภูสิงห์
173 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์
174 โรงเรียนบ้านแซรไปร ไพรพัฒนา ภูสิงห์ 045969359
175 โรงเรียนวนาสวรรค์ ไพรพัฒนา ภูสิงห์ 045 660128
176 โรงเรียนหนองอารีพิทยา ดินแดง ไพรบึง
177 โรงเรียนบ้านดองดึง ดินแดง ไพรบึง
178 โรงเรียนบ้านดินแดง ดินแดง ไพรบึง
179 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ดินแดง ไพรบึง
180 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ ปราสาทเยอ ไพรบึง -
181 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราสาทเยอ ไพรบึง
182 โรงเรียนบ้านกันตรุม ปราสาทเยอ ไพรบึง
183 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ปราสาทเยอ ไพรบึง
184 โรงเรียนบ้านหนองพัง ปราสาทเยอ ไพรบึง
185 โรงเรียนวัดบ้านประอางสาขาบ้านเตรี๊ยะ ปราสาทเยอ ไพรบึง
186 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สำโรงพลัน ไพรบึง
187 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำโรงพลัน ไพรบึง
188 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สำโรงพลัน ไพรบึง
189 โรงเรียนบ้านโป่ง สำโรงพลัน ไพรบึง 045969350
190 โรงเรียนบ้านหัวช้างสาขาบ้านฮ่องสามัคคี สำโรงพลัน ไพรบึง
191 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย สำโรงพลัน ไพรบึง
192 โรงเรียนบ้านปุดเนียม สำโรงพลัน ไพรบึง
193 โรงเรียนบ้านไทร สำโรงพลัน ไพรบึง
194 โรงเรียนบ้านตาจวน สำโรงพลัน ไพรบึง
195 โรงเรียนโรงเรียนบ้านชำแระ สำโรงพลัน ไพรบึง 045660174
196 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
197 โรงเรียนบ้านอาลัย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
198 โรงเรียนบ้านเขวา สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
199 โรงเรียนบ้านพะแวะ สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
200 โรงเรียนบ้านโพนปลัด สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
201 โรงเรียนบ้านสลักได สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
202 โรงเรียนบ้านตาเจา โนนปูน ไพรบึง 045-660320
203 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว โนนปูน ไพรบึง
204 โรงเรียนบ้านกันตรวจ โนนปูน ไพรบึง
205 โรงเรียนบ้านแดง โนนปูน ไพรบึง
206 โรงเรียนบ้านติ้ว ไพรบึง ไพรบึง
207 โรงเรียนบ้านพราน ไพรบึง ไพรบึง
208 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ ไพรบึง ไพรบึง
209 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร ไพรบึง ไพรบึง
210 โรงเรียนบ้านกระแมด ไพรบึง ไพรบึง
211 โรงเรียนบ้านโพง ไพรบึง ไพรบึง
212 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไพรบึง ไพรบึง
213 โรงเรียนบ้านผือ ไพรบึง ไพรบึง
214 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ไพรบึง ไพรบึง
215 โรงเรียนบ้านตราด ไพรบึง ไพรบึง
216 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) ไพรบึง ไพรบึง
217 โรงเรียนบ้านสวาย ไพรบึง ไพรบึง